ÄÄNIRÄÄTÄLI OY:N TOIMITUSEHDOT PUHEVALMENNUKSEEN ja LAULUTUNNEILLE 14.8.2023

  1.  Opetussopimuksen syntyminen: Sopimus tunneista asiakkaan ja Ääniräätäli Oy:n välille syntyy, kun asiakas tekee ennakkoon maksetun tuntivarauksen Ääniräätäli Oy:n Slotti-varaussivulla, ja tällöin asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varauksensa peruutusehtojen mukaisesti viimeistään 55 h ennen varauksen alkamisaikaa (kohta 3).

  2. Yksittäisen valmennuskerran tai laulutunnin peruutus: maksuton peruutus 55 h ennen tunnin ajankohtaa. Ääniräätälin tuntivaraukset on kirjattu nettiajanvarausjärjestelmään (https://slotti.fi/booking/aaniraatalioy/) ja asiakas itse poistaa tai siirtää laulutuntinsa varauksen nettiajanvarausjärjestelmässä viimeistään 55 h ennen varattua aikaa. Mikäli asiakas on pakottavasta syystä estynyt käyttämästä nettiajanvarausjärjestelmää, tekstiviestillä 55 h ennen vastaanotettu peruutus hyväksytään peruutukseksi. Ääniräätäli Oy ei kuitenkaan vastaa teknisistä ongelmista peruutuksiin liittyen.

  3. Poissaolot: Peruuttamatta jätetty tai liian myöhään (alle 55 h ennen tunnin ajankohtaa) peruutettu tunti laskutetaan erillisen hinnaston* mukaan. Tällöin alkuperäinen tunti säilyy oppilaan käytössä, mutta hän korvaa Ääniräätäli Oy:lle tilavuokran maksamalla peruutusmaksun. Oppilaalla on myös oikeus luovuttaa täydellä hinnalla maksamansa tunti toiselle henkilölle ja tästä on ilmoitettava etukäteen opettajalle kirjallisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

  4. Opetuksen järjestäminen: Ääniräätäli Oy pidättää oikeuden valita oppilaat ilmoittautumisen perusteella sekä tarvittaessa korvata vakituinen opettaja sijaisopettajalla.

  5. Valmennuspakettien voimassaolo: – 5x paketit ovat voimassa 4 kk tilauspäivästä -kahden kerran paketit ja yksittäiset tunnit ovat voimassa 2 kk tilauspäivästä

  6. Luottotietojen tarkistus: Pidämme oikeuden tarkistaa laskutettavien asiakkaittemme luottotiedot.

  7. Saatavat: Laskunmaksun viivästyessä Ääniräätäli Oy:llä on oikeus viivästyskorkoon laskulle merkityn korkoprosentin mukaisesti. Mikäli asiakas ei maksa kurssimaksua/valmennuksesta maksua eräpäivään mennessä, on Ääniräätäli Oy:llä oikeus evätä oppilaalta osallistumisoikeus kurssille tai tunneille. Kahden maksumuistutuksen jälkeen Ääniräätäli Oy:n saatavat lähetetään Lowell Oy:n perittäviksi.

  8. Sopimusehtojen muuttaminen: Pidämme oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla siitä nettisivuillamme ja Slotti-varausjärjestelmän etusivulla.

  9. Vakuutukset: Ääniräätäli Oy ei ole vakuuttanut oppilaita, vaan jokainen oppilas vastaa omista vakuutuksiin liittyvistä asioista.

*PERUUTUSKULUT tunneista, joita ei ole peruutettu 55 h ennen tunnin ajankohtaa (tuntipaketit, yksittäiset tunnit ja yksityiset ryhmätunnit)

25 min tunti 20 €
50 min tunti 30 €
60 min tunti 40 €