ÄÄNIRÄÄTÄLI OY:N TOIMITUSEHDOT PUHE- JA LAULUVALMENNUKSEEN 1.6.2024

 1.  Opetussopimuksen syntyminen: Sopimus tunneista asiakkaan ja Ääniräätäli Oy:n välille syntyy, kun asiakas tekee ennakkoon maksetun tuntivarauksen Ääniräätäli Oy:n Slotti-varaussivulla, ja tällöin asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varauksensa peruutusehtojen mukaisesti viimeistään 36 h ennen varauksen alkamisaikaa (kohta 3).
 2. Yksittäisen valmennuskerran tai laulutunnin peruutus: maksuton peruutus 36 h ennen tunnin ajankohtaa. Ääniräätälin tuntivaraukset on kirjattu ajanvarausjärjestelmään ja asiakas itse poistaa tai siirtää laulutuntinsa varauksen nettiajanvarausjärjestelmässä viimeistään 36 h ennen varattua aikaa. Mikäli asiakas on pakottavasta syystä estynyt käyttämästä nettiajanvarausjärjestelmää, tekstiviestillä 36 h ennen vastaanotettu peruutus hyväksytään peruutukseksi. Ääniräätäli Oy ei kuitenkaan vastaa teknisistä ongelmista peruutuksiin liittyen. KURSSIT: Ilmoittautuminen/sarjakortin osto ennakkoon ajallisesti määritetylle harrastuskurssille on kuluttajasuojalain mukaan sitova.
 3. Poissaolot: Peruuttamatta jätetty tai liian myöhään (alle 36 h ennen tunnin ajankohtaa) peruutettu tunti laskutetaan erillisen hinnaston* mukaan. Tällöin alkuperäinen tunti säilyy oppilaan käytössä, mutta hän korvaa Ääniräätäli Oy:lle tilavuokran maksamalla peruutusmaksun. Oppilaalla on myös oikeus luovuttaa täydellä hinnalla maksamansa tunti toiselle henkilölle ja tästä on ilmoitettava etukäteen opettajalle kirjallisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.
 4. Opetuksen järjestäminen: Ääniräätäli Oy pidättää oikeuden valita oppilaat ilmoittautumisen perusteella sekä tarvittaessa korvata vakituinen opettaja sijaisopettajalla.
 5. Sarjakorttien voimassaolo:
  • 10 x sarjakortit ovat voimassa 12 kk ostopäivästä
  • 5x sarjakortit ovat voimassa 4 kk tilauspäivästä
  • kahden kerran sarjakortit ja yksittäiset tunnit ovat voimassa 2 kk ostopäivästä                                         
 6. Luottotietojen tarkistus: Pidämme oikeuden tarkistaa laskutettavien asiakkaittemme luottotiedot.
 7. Saatavat: Laskunmaksun viivästyessä Ääniräätäli Oy:llä on oikeus viivästyskorkoon laskulle merkityn korkoprosentin mukaisesti. Mikäli asiakas ei maksa kurssimaksua/valmennuksesta maksua eräpäivään mennessä, on Ääniräätäli Oy:llä oikeus evätä oppilaalta osallistumisoikeus kurssille tai tunneille. Kahden maksumuistutuksen jälkeen Ääniräätäli Oy:n saatavat lähetetään Lowell Oy:n perittäviksi.
 8. Sopimusehtojen muuttaminen: Pidämme oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja ilmoittamalla siitä nettisivuillamme ja Slotti-varausjärjestelmän etusivulla.
 9. Vakuutukset: Ääniräätäli Oy ei ole vakuuttanut oppilaita, vaan jokainen oppilas vastaa omista vakuutuksiin liittyvistä asioista.

*PERUUTUSKULUT tunneista, joita ei ole peruutettu 36 h ennen tunnin ajankohtaa

 • 30 min tunti 20 €
 • 50 min tunti 30 €
 • 60 min tunti 40 €